Connect with us

Published

on

Consolidation Unit 1, Unit 2 and Unit 3.

Bài tập thiết kế trên nền tảng Azota giúp các em học sinh củng cố kiến thức tổng hợp 3 đơn vị bài học tiếng Anh 10.

I/ Pronunciation

II/ Position of primary stress

III/ Mark the letter A, B, C, or D 

IV/ Underlined part that needs correction

V/ Rewrite sentences

VI/ Reading

Share to be shared

Tải về miễn phí đề thi này ở đây: Test Unit 1 - Unit 3 English 10
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đề thi

Bài đăng đang được xem nhiều