Cách chuyển câu sang bị động WH question và Yes-No question.

Biến đổi câu chủ động sang bị động dạng câu hỏi WH hoặc Yes No

1. Với dạng bị động thông thường

S+ tobe + V(3/ed) + … + by O

e.g.: English is spoken all over the world

2. Bị động với câu hỏi ở thì hiện tại đơn (Present simple passive voice)

(W.H) + is/am/are+ S + V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Is English spoken all over the world?

e.g.: Why is English spoken all over the world?

3. Bị động với câu hỏi ở thì Quá khứ đơn (Past simple passive voice)

(W.H) + was/were + S + V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Was your homework done last night?

e.g.: When was your homework done?

4. Bị động với câu hỏi ở thì tương lai đơn ( Future simple passive voice)

(W.H) + will/shall + S + be V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Will my birthday cake be finished before tomorrow noon?

e.g.: When will my birthday cake be finished?

5. Bị động với câu hỏi ở thì hiện tại hoàn thành ( Present perfect passive voice)

(W.H) + have / has + S + been + V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Has my room been checked carefully?

e.g.: How has my room been checked?

6. Bị động với câu hỏi thì hiện tại tiếp diễn (Present progressive passive voice)

(W.H) + is/am/are + S + being + V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Are all serious problems being solved completely?

e.g.: How are all serious problems being solved completely?

7. Bị động với câu hỏi với các động từ khiếm khuyết ( Modal Verbs passive voice)

(W.H) + Mdv + S + be + V(3/ed) + …+ by O ?

e.g.: Can my computer be fixed carefully?

e.g.: How can my computer be fixed?

Bài tập liveworksheet.

https://bit.ly/3keAneX-Passive

Thêm bình luận của bạn

Tài liệu luyện thi HSG THCS

Website sưu tầm và chia sẻ lại một số tài liệu giúp giáo viên, PHHS và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ dạy và học.

Sách tham khảo miễn phí

Website 3dbook.online sưu tầm từ nhiều nguồn hàng nghìn cuốn tài liệu, tất cả được lập chỉ mục và chia sẻ tới các bạn tham khảo. Truy cập thường xuyên và tải về tài liệu giá trị cho mình nhé.

Soạn bài

Website 3dbook.online chia sẻ tới các bạn chuyên mục soạn bài tổng hợp các môn học các khối học. Nội dung được cập nhật thường xuyên giúp việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.
Ngữ Văn 3D Sách Tiếng Anh 3D Sách Toán 3D Truyện Tranh
No Preview
Bồi dưỡng kiến thức ngữ văn 9
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9 – Quyển 2
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9
No Preview
Đề luyện học sinh giỏi tiếng Anh THCS năm 2021 – 2022 [Đề 3]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 5 ]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 4 ]
No Preview
Giải bài tập tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9 – Page 5,6