Danh mục: Reading Comprehension

Reading Comprehension – Bài đọc tiếng anh 10 – People’s Background #3

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3: People’s Background. Passage 3: Thomas Edison. Thomas Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. Edison had a late start in his schooling due to childhood illness. His mind often wandered and his teacher called him “addled”. This ended Edison’s three months of formal schooling. His …

Reading Comprehension – Bài đọc tiếng anh 10 – People’s Background #2

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3: People’s Background. Passage 2: Ernest Hemingway. Ernest Hemingway was one of the greatest American writers. He was born in Illinois in a family of a doctor. In his schooldays, Ernest became an excellent sportsman. He played football, was a member of the swimming team, and learned to box, …

Reading Comprehension – Bài đọc tiếng anh 10 – People’s Background

Bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3: People’s Background. Passage 1: Michael Faraday. Michael Faraday was born on September 22nd, 1791 in Newington Butts, south London. His family was poor. His father, James Faraday, was a blacksmith. He had to educate himself. At fourteen he became apprenticed to bookbinder and seller. During his seven year …

Tài liệu luyện thi HSG THCS

Website sưu tầm và chia sẻ lại một số tài liệu giúp giáo viên, PHHS và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ dạy và học.

Sách tham khảo miễn phí

Website 3dbook.online sưu tầm từ nhiều nguồn hàng nghìn cuốn tài liệu, tất cả được lập chỉ mục và chia sẻ tới các bạn tham khảo. Truy cập thường xuyên và tải về tài liệu giá trị cho mình nhé.

Soạn bài

Website 3dbook.online chia sẻ tới các bạn chuyên mục soạn bài tổng hợp các môn học các khối học. Nội dung được cập nhật thường xuyên giúp việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.
Ngữ Văn 3D Sách Tiếng Anh 3D Sách Toán 3D Truyện Tranh
No Preview
Bồi dưỡng kiến thức ngữ văn 9
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9 – Quyển 2
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9
No Preview
Đề luyện học sinh giỏi tiếng Anh THCS năm 2021 – 2022 [Đề 3]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 5 ]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 4 ]
No Preview
Giải bài tập tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9 – Page 5,6