ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI – ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Parts of the test

 • PHONETICS:
 1. Pick out the word that has the stress different from that of the other words.
 2. Circle the word which is pronounced differently from the other three.VOCABULARY AND GRAMMAR:
 • Choose the best answer.
 • READING
 1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best fits each space in the following passage.
 2. Read the passage and choose one correct answer for each question.
 • LISTENING:
 1. Listen to the radio interview about high-achieving teenagers and do the exercises below.
 2. Circle the best option to complete these sentences.
 • WRITING:
 1. Rewrite the following sentences, beginning as shown.

Xem chi tiết ở bên dưới.

 • Nên tạo tài khoản trước khi làm bài để lưu lại kết quả của mình và có thể xem lại bất kì lúc nào.

Thêm bình luận của bạn

Tài liệu luyện thi HSG THCS

Website sưu tầm và chia sẻ lại một số tài liệu giúp giáo viên, PHHS và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ dạy và học.

Sách tham khảo miễn phí

Website 3dbook.online sưu tầm từ nhiều nguồn hàng nghìn cuốn tài liệu, tất cả được lập chỉ mục và chia sẻ tới các bạn tham khảo. Truy cập thường xuyên và tải về tài liệu giá trị cho mình nhé.

Soạn bài

Website 3dbook.online chia sẻ tới các bạn chuyên mục soạn bài tổng hợp các môn học các khối học. Nội dung được cập nhật thường xuyên giúp việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.
Ngữ Văn 3D Sách Tiếng Anh 3D Sách Toán 3D Truyện Tranh
No Preview
Bồi dưỡng kiến thức ngữ văn 9
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9 – Quyển 2
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9
No Preview
Đề luyện học sinh giỏi tiếng Anh THCS năm 2021 – 2022 [Đề 3]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 5 ]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 4 ]
No Preview
Giải bài tập tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9 – Page 5,6