Reading exercise – English 9

Reading exercise – English 9

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

Of all the natural wonders of the world, few are as spectacular as Niagara Falls. Located on the Niagara River along the border between the United States and Canada, Niagara Falls actually consists of two falls, the American Falls and the Horseshoe Falls. The former is on the US side of the border, in the state of New York, while the latter is on the Canadian side. About 85% of the water in Niagara River flows over the Horseshoe Falls, which is the more impressive of the two falls.
About 10 million people visit the falls each year, most during the summer tourist season. Sightseers can ride steamers up close to the boiling water of the falls, or view them from parks on both sides of the river. Niagara Falls has long been a popular honeymoon destination for newlyweds.

Results

#1. It can be inferred from the passage that Horseshoe Falls _____.

#2. In the author judgement, _____.

#3. Which of the following is not true?

#4. According to the passage, people prefer to visit Niagara Falls in the _____.

#5. Which of the following is entirely on the US side of the border with Canada?

finish

Thêm bình luận của bạn

Tài liệu luyện thi HSG THCS

Website sưu tầm và chia sẻ lại một số tài liệu giúp giáo viên, PHHS và các em học sinh có thêm tài liệu phục vụ dạy và học.

Sách tham khảo miễn phí

Website 3dbook.online sưu tầm từ nhiều nguồn hàng nghìn cuốn tài liệu, tất cả được lập chỉ mục và chia sẻ tới các bạn tham khảo. Truy cập thường xuyên và tải về tài liệu giá trị cho mình nhé.

Soạn bài

Website 3dbook.online chia sẻ tới các bạn chuyên mục soạn bài tổng hợp các môn học các khối học. Nội dung được cập nhật thường xuyên giúp việc dạy và học trở nên đơn giản hơn.
Ngữ Văn 3D Sách Tiếng Anh 3D Sách Toán 3D Truyện Tranh
No Preview
Bồi dưỡng kiến thức ngữ văn 9
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9 – Quyển 2
No Preview
Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS Ngữ Văn 9
No Preview
Đề luyện học sinh giỏi tiếng Anh THCS năm 2021 – 2022 [Đề 3]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 5 ]
No Preview
English 9-Test for Unit 1: A visit from a pen pal [ Test 4 ]
No Preview
Giải bài tập tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9 – Page 5,6